Collegevraag inzake fietspad Plas van Alle Winden

Westland Verstandig

Naaldwijk 20.04.2021 - De WV fractie wordt benaderd door bewoners van het IJsselmeer in Naaldwijk.

Het IJsselmeer ligt natuurlijk aan de Poelzone en aan de Plas van Alle Winden.

Het fietspad door de Poelzone geeft toegang vanaf de duinen tot, als alles gereed is, het Staelduinse Bos. Jammer wordt het bevonden dat het fietspad vanaf de duinen stopt bij de Plas van Alle Winden. Daar is wel een bruggetje aangelegd, maar dan is het een voetpad. Fietsers kunnen dus niet via de Plas van Alle Winden door naar Naaldwijk, de Rijnsburgerweg of het IJsselmeer. De betreffende woonwijk IJsselmeer heeft slechts één uitgang, namelijk naar de Rijnsburgerweg. In feite zouden altijd twee uitvalswegen moeten zijn. Met de fiets kan dat ook niet over de Scheepswerfbrug.

De vraag is of het pad langs de Plas van Alle Winden niet eenvoudig om te bouwen is naar een gecombineerd voet- en fietspad zoals dat ook in de Poelzone het geval is. Dan zou het mogelijk moeten zijn om komend vanuit Monster na het bruggetje linksaf richting Rijnsburgerweg te fietsen of te lopen en ook met een scootmobiel, driewieler, tandem door te gaan naar Naaldwijk. Het hek dat aan het begin van de Plas van Alle Winden aan de Rijnsburgerweg staat zou dan verplaatst moeten worden naar het pad als men rechts het bruggetje af gaat. De rest van de Plas van Alle Winden blijft dan gewoon wandelgebied.

Dit leidt tot de volgende vraag:

- Is het College bereid om deze, naar ons inzien technisch niet al te ingewikkelde ingreep, te gaan doen, zodat Westland fietsend weer een stuk heel mooi gebied er bij krijgt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vraag binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens