Collegevraag inzake leegstaande huizen in Honselersdijk

Westland Verstandig

Honselersdijk 21.05.2021 - De Westland Verstandig fractie wordt door bewoners van Honselersdijk erop attent gemaakt –eerder kregen we daar ook al berichten over-

dat in de Hunselaer een aantal huizen leegstaan en dat is niet een aantal weken of maanden het geval, maar jaren. Zo is één van de bewoners aldaar twee jaar geleden overleden en de woning is nog steeds niet bewoond, terwijl er toch zo’n groot tekort aan dit type huizen is. Ook in de Hofstraat en Amalia van Solmsstraat staat er al een woning een jaar leeg. Dit is niet uit te leggen aan degenen die dat constateren en zeker als het ook nog woningen zijn die in eigendom zijn van één van onze woningcorporaties.

Waarom wordt op dit punt niet actiever door het College gehandeld. Het is natuurlijk leuk om aan nieuwbouwplannen te werken, maar als dan in het bestaande sociale segment leegstand in stand gelaten wordt, dan is het weer dweilen met de kraan open.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College met name voor de Hunselaer bereid om contact op te nemen met de woningcorporatie en aan te geven dat het College erop zal toezien dat–het liefst door mensen uit Honselersdijk/Westland- de woningen bewoond moeten worden omdat dit niet alleen lastig te accepteren is door mensen die dringend om een woning verlegen zitten, maar ook geen goede uitstraling geeft van het beleid zoals dat wordt gevoerd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens