Collegevraag inzake openbaar toilet strandslag Vlugtenburg

Westland Verstandig

's-Gravenzande 12.04.2018 - Inmiddels hebben de Stichting Avavieren en het Platform Gehandicapten Westland de gemeente verzocht om bij strandslag Vlugtenburg

een openbaar toilet te realiseren waar ook mensen in een rolstoel gebruik van kunnen maken. Dit is een goed plan en wellicht is dat nog voor de zomer te realiseren.

Bijgaand de brief die Stichting Avavieren en Platform Gehandicapten Westland aan het College toezond.


Foto archief

--------------------------------

Aanvraag groot toilet Strandslag Vlugtenburg

Geacht College,

Stichting Avavieren en het Platform Gehandicapten Westland verzoeken Gemeente Westland op Strandslag Vlugtenburg een openbaar toilet te realiseren, waar ook mensen in een rolstoel gebruik van kunnen maken,.

De behoefte aan een groot toilet voor algemeen gebruik komt vooral voort uit het gegeven dat in juli 2018 op Strandpark Vlugtenburg negen geschakelde zorgbungalows worden geopend voor gezinnen met een kind met een beperking. Door Stichting Avavieren worden gedurende de schoolvakanties activiteiten voor alle kinderen van deze gezinnen georganiseerd, die waar mogelijk, veelal op het strand zullen plaatsvinden omdat Stichting Avavieren beschikt over een strandrups en strandrolstoelen om naar het strand te gaan..

In het kader van de verzorging van de kinderen kan het zijn dat er gebruik moet worden gemaakt van een toilet voor mensen met een beperking.

Natuurlijk sluiten wij met onze vraag aan, aan de veranderde vraag in de samenleving naar algemeen gebruikelijke voorzieningen, waar ook de niet gemiddelde mens van gebruik kan maken. Steeds meer mensen met een beperking, jong en oud, bezoeken het strand en de strandaccommodaties die voor hen steeds meer toegankelijk worden gebouwd.

Wij hopen dat de realisatie van ons verzoek nog voor de zomerperiode van 2018 kan worden uitgevoerd, zodat er deze zomer gebruik van kan worden gemaakt.

Met belangstelling zien wij uw positieve reactie zo spoedig mogelijk tegemoet.

Vriendelijke groet,

Stichting Avavieren Platform Gehandicapten Westland

Hans Prins, voorzitter
Annemiek Koremans, voorzitter

------

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om een openbaar toilet te realiseren op strandslag Vlugtenburg zoals de Stichting Avavieren en Platform Gehandicapten Westland vragen? De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a., Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Bekijk uitslag