Collegevraag inzake ophalen karton

Groen Links

Westland 09.05.2020 - In het persbericht van 23 april gaf het college aan dat de inzameling van oud papier in Westland bijna op gewenste niveau is.

Daar staat tegenover dat er in deze corona periode veel Westlanders bestellingen doen en er veel pakketjes worden bezorgd. Het karton wordt vaak aangeboden naast de papiercontainer.

Dat is weliswaar tegen de regels in, maar wel begrijpelijk: dozen laten zich lastig klein maken om met het reguliere papier mee te geven. Zelfs als de kartonnen dozen zijn plat gevouwen wordt deze door de medewerkers die het papier ophalen niet meegenomen. Dit leidt tot zwerfafval in de wijken.

Onze fractie vraagt zich dan ook af of het niet beter is om karton, mits plat gevouwen, wel mee te nemen. De extra handelingen zijn gering, en de kosten voor het ophalen van dozen kunnen vrij beperkt blijven. Verder is goede voorlichting gewenst.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om deze optie serieus te bezien en op korte termijn aan de Raad te berichten wat de kosten daarvan zijn en of het College mogelijkheden ziet?

De fractie van GroenLinks Westland verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks Westland ,

Marcel Kortekaas
Ulbe Spaans