Collegevraag inzake verwijderen hekwerk supermarkt Kwintsheul

VVD Westland

Kwintsheul 14.07.2017 - Uw college heeft meerdere keren verzoeken om informatie en stand van zaken rond de supermarkt in Kwintsheul gekregen.

Laatstelijk nog van de VVD Fractie. De betreffende ondernemer heeft een mooi pand neergezet, de gemeente is momenteel bezig met de ruimte er omheen goed vorm te geven.

Inmiddels is die ruimte al enige tijd gereed, maar omgeven door een hekwerk. Hierdoor is het niet mogelijk om gebruik te maken van de beschikbare parkeerplekken rond de nieuwbouw van de supermarkt. Dit is een gemiste kans voor – onder meer – bezoekers van de naastgelegen kerk om nabij te kunnen parkeren in het centrum. Bijvoorbeeld bij gelegenheden als bruiloften, begrafenissen ed. zou deze extra ruimte goed benut kunnen worden.

Dit alles leidt tot de volgende vraag:

Nu uit de recente ontwikkelingen niet is te verwachten dat op zeer korte termijn in de nieuwbouw een supermarkt geopend wordt, is het college bereid bij de betreffende ondernemer erop aan te dringen om het hekwerk te verwijderen zodat de parkeerruimte in het centrum voor een ieder beschikbaar komt?

De fractie van VVD Westland verzoekt het college om deze vraag zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Sander Zuyderwijk

Lianda Heijl