Collegevraag over kwestie arbeidsmigranten Hertenlaan

GBW, WV, Groen Links en PvdA Westland,

Honselersdijk 05.12.2019 - Vier fracties waren dinsdag 3 december aanwezig bij de avond die door onder meer de Hofstraat-/Hertenlaan-/Dijkwegbewoners was georganiseerd

om de huisvesting van minimaal 30 arbeidsmigranten in de woning Hertenlaan nr. 2 onmogelijk te maken.

De argumenten zijn verkeersveiligheid, leefomgeving, spreiding en de situering van de woning die voor arbeidsmigranten gebruikt gaat worden. 

Op de avond hebben de bezoekers vragen geformuleerd en de briefjes met verschillende vragen zijn verzameld. Omdat het vooral vragen zijn die door het College beantwoord moeten worden, wordt het College verzocht de vragen te beantwoorden.

Het College zelf schitterde door afwezigheid zodat de vragen ook niet ter plekke beantwoord konden worden. Het gaat om 15 vragen.

Dit leidt tot de navolgende vraag:

-Kan het College de door de bewoners gestelde vragen van antwoorden voorzien? 

De fracties van GemeenteBelang Westland, Westland Verstandig, GroenLinks Westland en PvdA Westland verzoeken u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fracties van:

GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

 

Westland Verstandig,

Peter Duijsens

 

GroenLinks Westland

Ulbe Spaans

 

PvdA Westland

Nico de Gier