Collegevragen betreffende huisvestingsverordering

LPF Westland

Westland 29.03.2019 - De fractie van LPF Westland heeft uit een publicatie in een Westlands huis aan huisblad vernomen dat Westlandse woningzoekenden

door Wethouder van der Stee in de kou worden gezet.

De Wethouder zou volgens betreffende publicatie 25% van het jaarlijks aanbod sociale huurwoningen in Westland reserveren voor woningzoekende uit buurgemeenten.

Hierdoor zijn 150 tot 200 woningen niet meer voor Westlandse woningzoekende beschikbaar. Statushouders worden voortaan ook buiten het gewone systeem van woning toewijzing gehouden en daarmee zou de wethouder het belang van de Westlandse woningzoekende volledig uit het oog verliezen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

? Klopt het dat 25% van het jaarlijks aanbod sociale huurwoningen gereserveerd is voor woningzoekend van buiten de gemeente Westland?

? Waarom worden statushouders buiten het gewone systeem van woningtoewijzing gehouden?

? Wat zijn de gevolgen voor de Gemeente Westland als zij niet voldoet aan de taakstelling voor het huisvesten van Statushouders.

Namens fractie LPF Westland, 

André van der Meer