Collegevragen betreffende verzakkingen Druivenbuurt De Lier

LPF Westland

De Lier 06.06.2018 -  Op 28 maart jl. heeft onze fractie art. 42 vragen gesteld over de verzakkingen en parkeerproblematiek in de Druivenbuurt De Lier,

deze vragen zijn nog niet beantwoord.

In de tussentijd zijn er bij de hevige regenval van eind mei nieuwe verzakkingen ontstaan van stoep en tegelpaden. Uiteraard was dit extreem weer maar het is een voorbode van wat ons de komende jaren te wachten staat, volgens deskundigen. N.a.v. de verzakkingen is er op maandag 6 juni jl. door een ploeg grond/ straat werkers gestart met het opvullen van de gaten en het opnieuw bestraten van de paden.

Hierbij is geen overleg geweest met buurtbewoners en was er sprake van onbegrip over deze werkzaamheden. Op diversen plaatsen is het weggespoelde zand aangevuld zonder te kijken of alle afvoerbuizen weer aangesloten waren en weggespoeld zand onder de berging/ schuurtjes is niet aangevuld. Bij een volgende stortbui is het wachten op dezelfde problemen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van de verzakkingen veroorzaakt door de hevige regenval en de bijkomende schade?

2. Heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van de verzakkingen en is hierover contact geweest met bewoners i.v.m. hun schade en de eigen verantwoording voor reparaties?

3. Klopt het dat er vooraf geen contact is geweest met bewoners over de herstelwerkzaamheden van de verzakte bestrating?

4. Is de wethouder het met LPF Westland eens dat schadeherstel noodzakelijk is maar dat afstemming met bewoners belangrijk is voor wederzijds begrip, maar ook om vervolgkosten uit te sluiten?

5. Kan de wethouder aangeven of hij mogelijkheden ziet om op korte termijn met de bewoners in overleg te gaan waarbij ook de vragen en antwoorden op onze art 42 vragen van maart jl. worden meegenomen?

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp

Roel Valstar