Collegevragen CDA over knelpunt Lange Kruisweg

CDA Westland

Maasdijk 27.01.2016 - In de editie van ‘Het Hele Westland’ gedateerd 20 januari 2016 stond een artikel over de bereikbaarheid

en de knelpunten binnen Gemeente Westland, aan de hand van een door LTO Noord Glaskracht Westland in 2015 gehouden enquête onder tuinbouwbedrijven over verladingen bij genoemde bedrijven.

Ter verduidelijking voegen wij een link naar het artikel toe http://issuu.com/wlmedia/docs/160120080100-2da917a3ae274e408f4d607db745ec09

In dit artikel komt nadrukkelijk een bekend knelpunt naar voren, betreffende de interactie met fietsverkeer op de Lange Kruisweg in Maasdijk. In het verkeersplan van 2005-2015 is dit ook al als knelpunt aangemerkt.

CDA Westland en vele regelmatige gebruikers van de Lange Kruisweg herkennen zich goed in de conclusie van dit knelpunt, en dat de verkeersveiligheid m.b.t. fietsers en wandelaars zeker verbeterd zou moeten worden. Bekend is dat er al aan een herinrichting van de weg gewerkt wordt maar onduidelijk is of er vanwege de te krappe ruimte ook al plannen bestaan om de weg te verbreden met een apart fiets/voetpad.

CDA Westland heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de resultaten van de enquête gehouden door LTO Noord Glaskracht over verladingen bij tuinbouwbedrijven? Zo ja, herkent het college zich in de conclusie?

2. Is het college bereid om onder andere met de belangbehartigers van de kern Maasdijk te komen tot een oplossing voor de Lange Kruisweg (mogelijk een gescheiden voet- en fietspad) waarbij de verkeerssituatie voor fietsers, wandelaars en overig verkeer aanzienlijk te verbeteren?

Als die verbetering nu nog niet gerealiseerd kan worden, wat is dan nodig om dat wel te realiseren? En in welke tijdplanning?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Conny Huisman

CDA Westland