Collegevragen CDA over winkelcentrum Wateringen

Jan van Rossum

Wateringen 22.01.2014 - In september 2013 heeft de Raad van de gemeente Westland een ingezonden brief met dossier ontvangen van de Wateringse Ondernemers Vereniging (WOV)...

over al lang lopende bespreekpunten met de gemeente Westland. Het betreffen zowel ervaren knelpunten als een toekomstvisie om het winkelcentrum van Wateringen toekomstbestendig te houden en zo mogelijk te verbeteren. Zie daarvoor ook de bijlage bij deze artikel 26-vragen.

De fractie van CDA-Westland heeft ondertussen in december een door beide partijen als positief ervaren gesprek gehad met het bestuur van WOV. Veel van de door de WOV opgesomde knelpunten met oplossingsrichtingen, zeker op het gebied van verkeer, worden door ons onderschreven. En over de toekomstvisie willen wij graag meedenken. Op het gebied van verkeer hebben wij verder ook een paar keer initiatief genomen voor een betere ontsluiting van het winkelcentrum of een oplossingsrichting voor de doorstroming van het verkeer door de Herenstraat.

Als het goed is, wordt daardoor o.a. binnenkort ook de ontsluiting van het winkelcentrum vanuit de van Egmondlaan naar de Kerklaan verbreed. Hierdoor kan er in ieder geval één volwaardige en veilige ontsluiting gaan ontstaan vanuit het winkelcentrum. Het budget ervoor is voor 2014 vrijgemaakt in de begroting, en volgens de portefeuillehouder zou met het afbreken van een deel van het in de weg staande kantoortje in het eerste kwartaal van dit jaar begonnen kunnen worden. Wij gaan ervan uit dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren!

Er is nu echter ook een tweede kans ontstaan om een extra logische ontsluiting te maken voor het winkelcentrum vanwege het onlangs verwijderen van een kleine kinderspeeltuin en de herinrichting van het naastliggende parkeerterrein in de Struyk van Bergenstraat. De uitrit van dit parkeerterrein is nu verlegd naar de verbindingsweg Vliethof tussen Struyk van Bergenstraat en het Gantelplein. Vanwege het eenrichtingsverkeerregime aldaar is men echter nog steeds verplicht richting Gantelplein te rijden.

En daarmee verplicht ook naar de Herenstraat te gaan, ook als men de andere kant uit moet. Nog meer verkeer daar dus! Wij gaan dan ook helemaal mee met de oplossing die WOV aanreikt om genoemde verbindingsweg Vliethof nu al geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer door een paar aanpassingen aan de weg.

Voordelen zijn o.a. dat genoemd verkeer vanuit parkeerplaats gewoon de meest logische route richting bestemming kan kiezen, de Herenstraat daarmee ontlast wordt, en dat de achter het winkelcentrum liggende wijk Vliettuinen nu ook rechtstreeks vanuit de Herenstraat bereikt kan worden zonder omrijdroute over het laatste deel van Herenstraat (vanuit Rijswijk) en Kerklaan. Bovendien kan het verkeer dat niet op het Gantelplein kan parkeren dan doorrijden naar andere parkeerplaatsen in het winkelcentrum zonder weer de Herenstraat aan te hoeven doen.

N.a.v. dit ontvangen dossier, genoemde bespreking en het specifieke verzoek van WOV aan alle fracties waarin naar hun standpunt wordt gevraagd over de aangereikte materie, beperken wij onze collegevragen tot een algehele stand van zaken en genoemde verkeersoplossing:

  • Kunt u ons een stand van zaken geven vanuit het college over de in het “dossier Wateringen” genoemde knelpunten en toekomstgerichte visies op het winkelcentrum? Zijn er binnenkort nog vanuit het college oplossingen te verwachten of staan die al in de planning (startdatum Waterings verkeer en vervoerplan bijvoorbeeld)?
  • Is het mogelijk nu al de verbindingsweg Vliethof tussen Struyk van Bergenstraat en het Gantelplein her in te richten en te benoemen als weg voor tweerichtingsverkeer?

De fractie van CDA-Westland verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van CDA-Westland,

Jan van Rossum

 

 

Verbindingsweg Vliethof oude situatie:

 

 

 

 

Verbindingsweg Vliethof huidige situatie