Collegevragen GBW over beboeten kinderopvangorganisatie

GemeenteBelang Westland

De Lier 17.07.2015 - De fractie van GemeenteBelang Westland is geïnformeerd door de kinderopvang organisatie (De Lange Keizer red.) in De Lier dat men

hooglijk verbaasd is over de uitkomsten van uitgevoerde handhavingsonderzoeken. De inmiddels opgelegde boetes zijn aanzienlijk en zodanig dat de Kinderopvang overweegt om met haar acitivieiten in De Lier te stoppen.

De organisatie van de Kinderopvang in De Lier vraagt zich tevens af, of hier sprake is van ambtelijke willekeur, want zij hebben ook ervaringen buiten het Westland (o.a. in Delft, Nootdorp en Midden Delfland) en daar kunnen zij op meer coulance rekenen.

Dat brengt onze fractie tot de volgende vragen:

1) Is het college het met ons eens, dat een dergelijk verschil van onderzoek te maken kan hebben met het verschil van inzicht tussen ambtenaren, terwijl de regelgeving nauwelijks is veranderd?

2) Is het college het met ons eens, dat hier sprake is van een inconsistent beleid?

3) Is het college het met ons eens, dat bij dergelijke grote uitkomstverschillen in controles een hernieuwde controle dient plaats te vinden?

Wij verzoeken u deze vragen conform het reglement van orde te beantwoorden.

De fractie van GemeenteBelangWestland,

Pieter Hoogerbrugge