Collegevragen GBW over digitale beveiliging

door GemeenteBelang Westland

Westland 29.04.2014 - De fractie van GemeenteBelang Westland is door bewoners aangesproken over het navolgende. Tegenwoordig kunnen bouwaanvragen ...

die bij de gemeente zijn ingediend via de pc thuis worden ingekeken. Voorheen waren bouwaanvragen ook openbaar in te zien, echter bezoekers werden geregistreerd en het inzien van de stukken gebeurde in het gemeente kantoor van ‘s Gravenzande.

De digitalisering is een prachtig iets waarmee kosten en tijd voor burgers, het bedrijfsleven en de overheid worden gereduceerd. De digitalisering breng ook een ander ongewenst effect met zich mee, en dat is dat niet bekend is wie de aanvragen inzien. Niet dat er geheimen zijn maar de bouwaanvraag herbergt ook alle tekeningen en andere gegevens. GemeenteBelang Westland is het met bewoners eens dat de veiligheid hiermee in het geding is.

Plattegronden van woningen (in aan bouw) zijn gewoon te downloaden. Dit brengt ons tot de volgende vragen.

  1. Is het college het met ons eens dat er via de digitalisering gevoelige informatie beschikbaar komt en dat, dat de veiligheid van onze inwoners niet ten goede komt.
  2. Is het college het met ons eens dat veiligheid gevoelige gegeven uit het openbare dossier gehaald moeten worden
  3. Is de gemeente al vaker over deze problematiek aangesproken

Wij verzoeken u deze vragen conform het regelement van orde te beantwoorden.

De fractie van GemeentBelang Westland,

Remmert Keizer.

Frank Rijneveen