Collegevragen GBW over parkeren Oost-Europese vrachtwagens

GemeenteBelang Westland

Westland 24.06.2015 - De fractie van GBW is door inwoners en transporteurs aangesproken over de, in toenemende mate, overnachtende Oost-Europese

vrachtwagenchauffeurs op openbaar terrein of zonder toestemming op privé terrein.

Eerder konden wij in de besluitenlijst van het college al lezen dat er binnen de gehele regio in toenemende mate overlast is van “overnachters”. Situaties zoals bij Vlaardingen langs de A20 zijn natuurlijk absoluut niet toelaatbaar in ons Westland. Wij zijn in ieder geval blij dat dit probleem regiobreed wordt opgepakt.

Wanneer er niet adequaat tegen deze overlast wordt opgetreden, dan wordt de concurrentiepositie voor onze lokale transporteurs nog slechter. De lokale transporteurs hebben hier dure gronden waarop het eigen materieel wordt gestald. In andere gebieden is vaak de mogelijkheid om ‘s nachts over te staan tegen een geringe vergoeding, hiervoor worden dan ook goede facilitaire voorzieningen geboden.

Uit gesprekken met de vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa blijkt dat het faciliteren voor een overnachtingsplek met sanitaire voorzieningen geen optie is aangezien de chauffeurs daar absoluut geen financiële middelen voor hebben, hoe klein die vergoeding dan ook moge zijn.

De situatie waarin deze chauffeurs zich bevinden zijn eigenlijk barbaars. Door uitbuiting van medewerkers,  slechte (financiële) voorzieningen en het gebruik maken van openbare gronden anders dan waarvoor die bedoeld zijn, wordt een oneerlijke concurrentie voor onze lokale transporteurs gecreëerd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Is uw college het met ons van mening dat het “wild” overnachten niet wenselijk is binnen onze gemeente?

Zou u aan de grenzen van onze gemeente duidelijk kunnen en willen aangeven dat overnachten buiten de daartoe aangewezen locaties verboden is?

Is uw college i.s.m. het bedrijfsleven op zoek naar oplossingen in de nabijheid van de locatie(s) waar geladen of gelost dient te worden door de bedoelde chauffeur(s)?

Wordt er al gehandhaafd op dit moment op “overnachters”?

Als er nog niet wordt gehandhaafd, wat is hiervoor dan de reden? Komt dat omdat er op dit moment niet tegen opgetreden kan worden doordat er in de APV niet is opgenomen dat er niet overnacht mag worden in het openbaar gebied? En als dat zo is bent u dan voornemens om z.s.m. de APV aan te passen?

Uw antwoorden zien wij graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Remmert Keizer