Collegevragen GBW over uitvoering Wet Werk en Bijstand

GemeenteBelang Westland

Westland 16.07.2015 - 17 Maart 2015 is een uitbreiding van de Wet Werk en Bijstand aangenomen door de Eerste Kamer.

De Wet Werk en Bijstand is uitgebreid met de eis tot beheersing van de Nederlandse taal. De gedachtegang achter deze wet is dat goede beheersing van de Nederlandse taal bevorderlijk is in de zoektocht naar een baan. Bovenstaande uitbreiding van de Wet Werk en Bijstand houdt in dat personen die de Nederlandse Taal  onvoldoende beheersen een verlaagde bijstandsuitkering krijgen.

GemeenteBelang Westland is blij met deze aangenomen wet. Je wordt immers als sollicitant vaak direct afgewezen wanneer jouw sollicitatiebrief vol schrijffouten staat, of wanneer je in jouw sollicitatiegesprek gebrekkig Nederlands spreekt. De aangenomen wet is niet vrijblijvend.  Wanneer de beheersing van de Nederlandse taal onvoldoende is, dan zal er op de uitkering worden gekort. Wij denken dat dit verplichtende karakter van deze wetgeving zal bijdragen aan positieve resultaten.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.     Bent u met ons van mening dat deze wetswijziging kansen meebrengt om de afstand van onze Westlandse bijstandsgerechtigden tot de arbeidsmarkt te verkleinen?

2.    Wat zijn de ervaringen met de huidige inburgeringtrajecten die de gemeente op dit gebied uitvoert?

3.      Welke wijzigingen zullen er in de praktijk optreden als gevolg van deze uitbreiding van de Wet Werk en Bijstand?

4.      In welk stadium bevinden zich de voorbereidingen van de uitvoering van deze wetswijziging?

Wij verzoeken u deze vragen, binnen de daarvoor gestelde termijn, te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Kelly van Tol