Collegevragen inzake aanhoudende wanorde bij regiotaxi

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/01/2020 09:08 - Gewijzigd op 14/01/2020 09:10

Westland 14.01.2020 - De WV fractie wordt echt bedolven onder de klachten over Regiotaxi. Te laat ophalen –vaak uren- waardoor afspraken

in ziekenhuizen en bij specialisten in het honderd lopen, het te lang in de taxi moeten zitten voordat men op de eindbestemming is en kriskras door Westland en directe omgeving wordt gebracht om uiteindelijk, en dan ook nog vaak veel te laat, op de eindbestemming te arriveren, het vaak niet kunnen begrijpen hoe de route dan is als er meerdere mensen in de taxi zitten omdat dan vrij willekeurig extra lang wordt omgereden etc. etc.

Ook het te lang wachten als men op de plaats van bestemming is en weer teruggebracht moet worden is een vaak gehoord euvel. Connexxion voert op dit moment Regiotaxi uit.

Collegevragen inzake functioneren regiotaxi

Dit is nu al jaren het geval en blijkbaar is het College of degene die het College daarvoor heeft ingeschakeld of degene die daar de verantwoording over draagt, niet in staat om paal en perk te stellen aan mistoestanden. Dit kan echt niet langer meer.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Welke exacte maatregelen gaat het College nu wel nemen om vorenstaande klachten weg te nemen, zodat senioren en ook mensen met een beperking eindelijk dat vervoer krijgen wat nodig is om hen goed te laten functioneren en hen nog enigszins mobiel te houden?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit soort basale voorzieningen niet goed geregeld worden? Over de zorg heeft dit College grote woorden, maar weinig daden. Is het College het daarmee eens?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter