Collegevragen inzake afgesloten brug bij Baakwoning

GBW

Naaldwijk 20.08.2019 - Sinds enkele maanden is een toegangsweg voor bewoners van onder andere het IJsselmeer in Monster geblokkeerd doordat in de Baakwoning

een brug is ‘afgekeurd’ en gesloten voor motorvoertuigen.

Dit houdt in dat onder andere het IJsselmeer ALLEEN bereikbaar is via de Rijnsburgerweg. Dit kan leiden tot uiterst gevaarlijke situaties, zeker in tijd van nood. 

De betreffende afgekeurde brug is privé-eigendom en naar onze informatie is gemeente Westland in gesprek met meerdere partijen rondom deze brug. Bewoners wordt geen nadere informatie verstrekt. 

Dat brengt ons tot de volgende vragen: 

- Is het College bekend met deze situatie?

- Hoe kan op een zo kort mogelijke termijn inzage worden gegeven wat de situatie is op de Baakwoning ter plaatse van de brug?

Op welke termijn kan de toegangsweg weer worden gebruikt, zoals voorheen het gebruik was? 

Wij verzoeken u deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden 

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland 

René Lelieveld  

Remmert Keizer