Collegevragen inzake afschrijving aankoop Carlton hotel

LPF Westland

Naaldwijk 27.03.2023 - Onlangs heeft de gemeenteraad van Westland ingestemd met de aankoop van het Carlton hotel in Naaldwijk.


LPF Westland blijft de aankoop van het hotel een slechte zaak vinden welke onderdeel maakt van een, voor Westland, nog slechtere Flexroute.

Tijdens de vergadering van de commissie Wonen van 8 maart jl. heeft de fractie van LPF Westland vragen gesteld betreffende de afschrijving van het hotel. In de stukken is vermeld dat er over de hele aankoopsom van 7.8 miljoen euro afgeschreven zal worden terwijl over grond niet afgeschreven mag worden. De wethouder heeft hierbij vermeld dat de grondwaarde niet vastgesteld kon worden en er wel een idee is om dit op e.e.a. wijze in te vullen maar dit niet wil delen omdat dit nadelige gevolgen voor de omgeving oplevert.

In de raadsvergadering van 22 maart jl. heeft de fractie van LPF Westland wederom vragen gesteld over de aankoopsom, grondwaarden, taxatie en de afschrijving. Daarbij is wederom gemeld dat afschrijving over de grond niet is toegestaan en gevraagd naar de bijzondere wijze waarop de wethouder dit toch wil doorzetten met mogelijk nadelige gevolgen voor de naast gelegen gebouwen en gronden. De wethouder gaf aan geen actieve herinnering te hebben aan de woorden die hij in de commissie Wonen zou hebben gesproken.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan de wethouder uitleg geven waarom het niet mogelijk is om de grondwaarde vast te stellen van het Carlton hotel terwijl voor de waardebepaling van het geheel wel een deskundige partij is ingeschakeld.

2. Op welke wijze denkt de wethouder de afschrijving over het gehele aankoopbedrag te kunnen realiseren terwijl afschrijven op grondaankopen volgens de Belastingdienst niet is toegestaan?

3. De wethouder heeft in de commissie Wonen gezegd dat het de wijze van afschrijven niet bekend wil maken omdat dit nadelige gevolgen heeft voor de bedrijven/ objecten in de omgeving van het hotel. Kan de wethouder uitleg geven wat de nadelige gevolgen voor de bedrijven/objecten in de omgeving zijn?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp

 

Reacties (1 reactie geplaatst)

Juist ja... nu maximaal afschrijven is straks een maximale winst op verkoop an een projectontwikkelaar.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.