Collegevragen inzake afspraken rondom oud-papierprijs

Westland Verstandig

Westland 21.07.2021 - Onder heel veel druk wilde dit College voortzetten dat onze verenigingen oud papier kunnen blijven verzamelen door het plaatsen en laten vullen van zeecontainers.

Dat ging goed totdat enkele weken geleden HVC, de papierinzamelaar van de Gemeente, aangaf dat de Gemeente haar verplicht had geen weeggegevens meer aan de verenigingen te geven. Inmiddels blijkt de reden. De oud papier prijs is het laatste jaar enorm gestegen (van 4 naar 7,5 cent per kilo). Het College wil maar € 23 per opgehaalde ton voor oud papier uitbetalen en krijgt zelf of HVC het meervoud daarvan. Dit zijn ineens nieuwe spelregels die zonder overleg door dit College worden ingevoerd.

De vrijwilligers moeten best wel veel doen om de zeecontainers een succes te doen zijn. Wrang is het dat ze nu met een fooi worden afgescheept en het College blijkbaar de door haar eigen toedoen ontstane forse tekorten wil doen afnemen door de verenigingen en vrijwilligers niet te geven waar ze recht op hebben: de opbrengst van het oud papier. De verenigingen missen al de vergoeding voor het ophalen van het oud papier.

Bedacht moet worden dat middels de zeecontainers ingezameld papier niet op een andere wijze bij het restafval of apart via de papierinzameling de gemeente geld kost.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Waarom krijgt de Raad geen kopie van de brief aan de verenigingen?

- Wat is de papierprijs nu en waarom wordt de vrijwilligers niet een veel hoger bedrag gegund dan de € 23,--?

- Wie heeft besluit genomen dat HVC geen informatie meer mag doorgeven en waarom is dat? Wat mogen de verenigingen niet weten?

- Is het College bereid met terugwerkende kracht de verenigingen en vrijwilligers te geven wat hen toekomt of moeten de verenigingen en of vrijwilligers zelf maar het papier aan de verwerkers gaan aanbieden om wel de echte papier prijs te krijgen? Wil het College dit laatste?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens