Collegevragen inzake anticiperen op wijziging btw-sportbesluit

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/10/2018 08:32 - Gewijzigd op 17/10/2018 08:38

Westland 17.10.2018 - Met ingang van 2019 zal de btw-sportvrijstelling worden gewijzigd. De wijziging van de sportvrijstelling heeft gevolgen voor de aftrek

van btw bij sportaccommodaties door gemeenten en beheerstichtingen: er bestaat in beginsel geen btw-aftrek meer voor investeringen en exploitatie (onderhoud) van sportaccommodatie. Bij de wijziging van de sportvrijstelling komt een overgangs- en compensatieregeling (bijdrageregeling).

GemeenteBelang Westland (GBW) vindt het een goede zaak dat dat de gemeente Westland het initiatief heeft genomen een informatieavond (15 oktober jl) voor sport- en beheer­organisaties te organiseren over de essentie en de gevolgen van het wijzigen van de btw-sportvrijstelling. Chapeau.

Maar, als gezegd, de wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft ook grote gevolgen voor de gemeente welke wij als fractie GemeenteBelang Westland nog niet goed kunnen overzien.

Geen campus voor arbeidsmigranten in Westland

Vanuit die optiek de navolgende vragen:

Wilt u ons kort en bondig informeren over de materiële en immateriële gevolgen voor de gemeente Westland van de wijzigingen in het btw-sportvrijstelling voor de onder handen investerings- en onderhoudsplannen van de gemeentelijke sportaccommodaties?

Wilt u ons informeren over de wijze waarop gemeente Westland inmiddels heeft geanticipeerd op de wijzigingen in de btw-sportvrijstelling?

Op 14 oktober 2018 is een ‘portal in de lucht gegaan’ voor aanvragen van financiële bijdragen in investerings- en onderhoudsprojecten sportaccommodaties. De bijdrageregeling hanteert het principe van op-is-op. Heeft uw college het voornemen investerings- en onderhouds­projecten voor gemeentelijke sportaccommodaties in te dienen. Zo ja, welke projecten en wanneer verwacht u de aanvragen in te kunnen dienen? 

Fractie van GemeenteBelang Westland

André van den Berg

Gerben Voois