Collegevragen inzake beheer parkeerplaatsen langs de kust

Westland Verstandig

Westland 02.07.019 - De Westland Verstandig fractie is benaderd door een aantal ondernemers aan de kust die zich ernstig zorgen maken over het toekomstige parkeren op de bekende parkeerplaatsen langs de kust.

Blijkbaar wil de gemeente Westland dat gaan doen zonder dat het beheer deugdelijk geregeld is. De betreffende ondernemers vrezen dan dat er niet te accepteren toestanden op parkeerplaatsen gaan ontstaan zoals campers die daar blijven staan, tentjes die daar overeind gezet worden, barbecues die er gaan plaatsvinden.

Collegevragen inzake hellingbaan bij MolenslagOude sfeerfoto Molenslag uit vroegere dagen

Voorts zullen bij het niet hebben van een deugdelijk beheer op zomerse dagen relatief minder auto’s geparkeerd kunnen worden omdat de parkeerdiscipline dan er niet is.

De wethouder is nog aan het nadenken over het juiste voorstel. Het beheer zal daarin dus meegenomen moeten worden en wordt nu in de berekening niet betrokken. Wel het onderhoud, maar het beheer is natuurlijk iets anders.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is de wethouder bereid om eventueel verder onderzoek te doen naar de wenselijkheid om de parkeerplaatsen ook deugdelijk te beheren zoals dat in het verleden ook het geval was?

- Is de wethouder het met de vraagstellers eens dat het niet hebben van beheer tot mogelijke uitwassen zal leiden, inclusief de minderopbrengst doordat er veel minder auto’s geparkeerd kunnen worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter