Collegevragen inzake behoud zorghulp voor mensen met problemen

Westland Verstandig

Westland 12.05.2016 - De fractie van Westland Verstandig wordt herhaaldelijk benader door alleenstaande Westlandse jongere en oudere inwoners die door

omstandigheden zowel in financiële-, relationele- als huisvestingsproblemen terechtgekomen zijn. Vooralsnog komen deze mensen terecht in Delft waar een daklozenopvang is. Ook wordt omdat die personen geen vast adres in Westland hebben, de uitkering gestopt en daarna rest hun niets anders meer dan zich uit te schrijven uit Westland en zich in te schrijven in Delft.

Huurverhoging sportaccommodaties De Lier was bekend

Huisvestingsmogelijkheden in Westland zijn niet voorhanden en men is aangewezen op gemeenten buiten Westland. Westland Verstandig vindt dit niet correct ten opzichte van haar inwoners die nou net een steuntje in de rug nodig hebben en net gedegen zorg behoeven en het is ook niet fair ten opzichte van buurgemeenten die in feite Westlandse problemen moeten oplossen. Vandaar deze vragen:

-        Is het College bekend dat door omstandigheden in de problemen geraakte meestal alleenstaande personen geen adequate opvang in Westland kunnen krijgen?

-        Is het College bereid om vorenstaande problematiek nader te bekijken en ook te bezien of hier een oplossing voor is zodat geen gedwongen verhuizing naar Delft nodig is?

-        Is het het College bekend dat als een persoon in huisvestingsproblemen terechtkomt, ook zijn Westlandse uitkering komt te vervallen omdat hij geen bekende woon- of verblijfplaats in Westland meer heeft?

-        Hoeveel gevallen zijn er bij het College bekend die uit Westland zijn uitgeschreven, de uitkering is beëindigd en dat uiteindelijk aanspraak gemaakt is op huisvesting buiten Westland in één van de buurgemeenten?

-        Is er geen gemeentepand, dat mogelijkerwijs ook als kluswoning kan worden ingezet, beschikbaar voor nood- en tijdelijke huisvesting voor deze mensen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter