Collegevragen inzake belabberde communicatie over flexwoningen

Geplaatst door Westlanders.nu op 15-03-2023 07:15

Westland 15.03.2023 - Vorige week werden er ineens een aantal locaties voor flexwoningen (lees: tijdelijke woonplekken voor statushouders die uit het Carlton Hotel komen en daarna weer de reguliere huurhuizen toegewezen krijgen) de wereld in geslingerd.


Ook onze collega’s van VVD Westland stelden al vragen over klachten en over de communicatie rondom de Poeldijkseweg. Ons bereiken dezelfde negatieve geluiden.

Bewoners van en rondom de Opstalweg in Naaldwijk lazen bv. ineens hun eigen adres in de krant en kregen een brief op de mat waarin staat dat er nog een uitnodiging volgt voor een gesprek. Maar wat, waar en wanneer dat gesprek plaats vindt is allemaal niet bekend. Een telefoontje naar de gemeente geeft óók geen uitsluitsel en de buurt staat op zijn kop!

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Klopt het dat de gemeente bij het verwerven van de recent aangekochte gronden de verkopende partij niet heeft medegedeeld dat ze deze gronden gaan gebruiken voor flexwoningen (lees: tijdelijke woonplekken voor statushouders die uit het Carlton Hotel komen en daarna weer de reguliere huurhuizen toegewezen krijgen) ? Zo nee, waarom hebben ze dat niet gedaan? En was dat niet netjes geweest?

2. Waarom zegt de gemeente dat ze in gesprek gaan met de omwonenden, maar niet wanneer ze dat dan gaan doen? Waarom laten ze bewoners nu dus heel lang in het ongewisse? Mensen in de buurt krijgen wel een brief, maar krijgen bv. zelfs niét te horen over welk perceel het gaat wanneer ze zelf met de gemeente contact opnemen. Dit veroorzaakt onnodige stress bij mensen! Is er nu dus al een datum bekend? Wanneer wordt die gecommuniceerd? Wie worden hiervoor uitgenodigd? Hoe zit het met ontsluiting van de percelen? Hoeveel mensen per m2? etc.

3. Waarom spreekt de gemeente in de brief alleen maar over woningen voor starters en spoedzoekers? Waarom wordt de statushouder hier totaal niet genoemd? Is dat bewust? Of betekent dit dat er ook géén statushouders in deze flexwoningen kunnen komen?

4. In de brief staat genoemd dat de aantallen en de uitstraling getoetst worden aan de omgeving. Wie voert deze toets dan uit? Wat zijn de criteria?

5. Is deze wijze van communiceren een representatief voorbeeld van hoe het college van WV, GBW en VVD met bewoners in Westland omgaat?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden, maximaal binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland

Dave van Koppen

 

Reacties (4 reacties geplaatst)

Ik begrijp het niet, …flexwoningen !
Tot aan de Haagse Zuidgrens kun je gebieden aanwijzen waar je normale huizen kunt bouwen voor Westlanders. Kijk naar je gemeente buren hoe die het aanpakken. Den Haag heeft geen flexwoningen of containerwoningen. Wel woonwagenkampen waar ze vanaf willen. Leer daarvan. Bouw toekomstig bestendig.
Dat stuk wat geopperd wordt aan poeldijkse weg, is de waellandweg voor nr 4
Al jaren geleden gekocht door gemeente/delfland, belangen en geld is het enige wat telt.
niet alleen de bewoners van opstalweg hebben hun huis adres in de media moeten vernemen, ook aan de Poeldijkseweg en daar omheen is dit het geval. zeer kwalijke zaak, zegt genoeg over dit waardeloze plan en de communicatie hierin, de belangrijkste mensen ``bewust`` vergeten! de westlandse inwoners !
is niet alles belabberd in de politiek,
ze doen maar wat hun uitkomt.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.