Collegevragen inzake ‘beslistermijnen afgifte omgevingsvergunningen

GBW

Westland 21.05.2019 - Met regelmaat moet de fractie van GBW signaleren dat diverse woningbouwprojecten in Westland een stroperige voortgang kennen.

Met veel plezier hebben wij dan ook in de afgelopen periode kennis genomen van uw (pers)berichten waarin op jubelende toon wordt geschreven dat jarenlang vastzittende projecten vlot zijn getrokken en intentieovereenkomsten zijn gesloten. Is daarbij overigens wel bijzonder dat in één van die berichten wordt opgemerkt dat een ‘eerste paal’ niet voor 2021 (en dan mag er zelfs nog niets tegenzitten!) zal worden geslagen in verband met de benodigde proceduretijd. Maar dit even terzijde…

Centrum Honselersdijk krijgt een facelift

In de afgelopen twee weken hebben wij ook kennis genomen van een drietal berichten waarover wij ons hooglijk verbijsteren (zie bijlagen). Want, terwijl de vraag naar woningen onverminderd hoog blijft - voor de woningmarkt in Westland is zelfs een ‘code rood’ afgegeven (het woningtekort in Westland is zelfs het hoogste van de provincie) - blijkt uw college niet in staat om binnen de wettelijke gestelde afhandelingstermijn vergunningen voor een drietal concrete bouwprojecten, met in totaal maar liefst 114 woningen!, te behandelen.

Terwijl – en het zijn uw eigen woorden – “(…)er in de huidige tijd voor afhandeling nog ruimte is ten opzichte van de maximale afhandelingstermijnen(…)” heeft uw college de afhandelings-en beslistermijn voor deze drie omgevingsvergunningen verlengd!

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

- Waarom is uw college op dit moment niet in staat om voor in ieder geval de genoemde drie nieuwbouwprojecten binnen de wettelijke afhandelingstermijn een omgevingsvergunning te verstrekken? Zijn en worden wel de juiste prioriteiten gesteld?

- Welke maatregelen heeft uw college inmiddels genomen om de gemeentelijke organisatie te versterken en/of werkwijzen aan te passen zodat uw college (weer) in staat is om binnen de wettelijke gestelde afhandelingstermijnen vergunningaanvragen af te handelen?

- En, de wettelijke termijn (zonder voortraject) voor het doorlopen van een bestemmingsplan is 26 tot 31 weken. Vraagt die procedure, inclusief het voortraject, in Westland nu ècht een doorlooptijd van tenminste 80 weken?

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg