Collegevragen inzake bestrijding duizendknoop

Westland Verstandig

Westland 09.07.2019 - Diverse bewoners uit Westland benaderen onze fractie over de groei van het onkruid Duizendknoop in plantsoenen en ook elders.

Onder meer op het parkeerterrein bij de Westlandhal aan de Robijn / Saffier is het erg. Het onkruid komt steeds verder.

Dat onkruid moet beter bestreden worden en moet in feite met wortel en al uitgeroeid worden omdat anders schades aan leidingen en funderingen dreigen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Wat is de instructie om het onkruid Duizendknoop te bestrijden?

- Is het College het met de vraagstellers eens dat een en ander met wortel en al uitgeroeid moet worden wil bestrijding überhaupt enigszins effectief zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter