Collegevragen inzake betaalbare huisvesting voor Westlandse jongeren

CU/SGP Westland

Naaldwijk 02.04.2019 - Gezien de inzet van het college waar het gaat om betaalbare huisvesting voor Westlandse jongeren heeft CU/SGP Westland de volgende vragen.

Aan het Zuideinde in Naaldwijk, op nummer 9, staat een pand leeg waarin een architectenbureau voor elf jongeren appartementen wil realiseren. Er is ruime belangstelling voor, maar ambtelijk is aangegeven dat het project stedenbouwkundig niet past.

- Klopt bovenstaande?

- Aangezien huisvesting van jongeren prioriteit heeft, kan het college aangeven of er mogelijkheden zijn om dit initiatief aan te passen, zodat het binnen de geldende regels gerealiseerd kan worden?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete

Fractievoorzitter