Collegevragen inzake betalingstermijnen gemeente aan MKB

VVD Westland

Westland 30.01.2023 - Het Onderzoeksbureau Altares D&B heeft voor het Ministerie van Economische Zaken de jaarlijkse monitor over het betaalgedrag van de Rijksoverheid, provincies en gemeenten opgesteld.


Overheden zijn sinds 2013 wettelijk verplicht hun rekeningen in relatie tot MKB-ondernemingen binnen 30 dagen te betalen, sinds 1 juli 2022 geldt dit ook voor grote bedrijven. De overheid heeft kortom niet alleen een wettelijke verplichting om tijdig te betalen, maar vervult ook een voorbeeldfunctie.

Het op tijd betalen van facturen door de Rijksoverheid, provincies en gemeenten is van wezenlijke invloed op de financiële positie van ondernemingen en daarmee op de economische kracht, zowel lokaal als landelijk. Zeker in deze, voor veel ondernemers, zware economische tijden is tijdige betaling van overheden een gewichtige kwestie.

In de monitor staat het overzicht van de gerealiseerde betaaltermijnen in het jaar 2021. (bron: betaaltermijnen-individuele-gemeentes-boekjaar-2021.pdf (overheid.nl) ). Westland staat in deze lijst op nummer 269. 86% van de betalingen geschiedt op tijd. Voor een rapportcijfer is een 8,6 prima, maar als je bedenkt dat 14 van de 100 bedrijven een factuur voor een geleverde dienst of product aan de overheid te laat betaald krijgen, is dit cijfer plots niet meer zo positief.

Voor de Westlandse VVD leidt dit tot de volgende vragen: 

- Is het College van B&W bekend met de monitor over het betaalgedrag van overheden? 

- Is het College van B&W het met De Westlandse VVD eens dat positie 269 (van de 335 gemeenten waarvan voldoende data beschikbaar is) niet past bij Gemeente Westland? 

- Is het College van B&W het met de Westlandse VVD eens dat in economisch zwaardere tijden (en ook daarbuiten!) gestreefd moet worden naar 100% tijdige betalingen? 

- Kan het College van B&W een analyse maken van het type betalingen dat deel uitmaakt van de 14% te late betalingen? Zo ja; op welke termijn kan de raadscommissie Bestuur & Economie deze gegevens ontvangen? Zo nee; waarom is dit mogelijk? 

- Kan het College van B&W hierbij aangeven hoeveel later er dan wél wordt betaald? Zo ja; op welke termijn kan de raadscommissie Bestuur & Economie deze gegevens ontvangen? Zo nee; waarom is dit mogelijk?

- Op welke wijze kan het College van B&W processen verbeteren om de betalingen aan MKB-ondernemers punctueel én sneller te laten uitvoeren?

Wij zien de antwoorden tegemoet.

Namens de fractie van de Westlandse VVD,

Suzanne van Erven
Raadslid Roel

Batelaan
Steunraadslid

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.