Collegevragen inzake ‘bodemvervuiling jachthaven De Lier’

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/04/2021 08:36 - Gewijzigd op 02/04/2021 08:48

De Lier 02.04.2021 - Op het terrein van Watersportvereniging Westland (WSVW) in De Lier is de grond zwaar vervuild.

De gemeente heeft de grond in 2018 overgenomen en uit onderzoek blijkt nu dat zij een kat in de zak hebben gekocht. 

Het brengt de fractie GBW tot de volgende vragen:

- Is voorafgaande aan de verwerving van het perceel grond een ‘bodemonderzoek’ uitgevoerd? Zo nee, waarom heeft de gemeente aan deze onderzoekplicht als koper verzaakt?

- Zijn er tussen de gemeente (als koper) en de verkoper in de koopovereenkomst (en/of leveringsakte) afspraken gemaakt voor het geval dat na levering van de grond blijkt dat de bodem verontreinigd is? 

- Verhindert de inmiddels vastgestelde verontreiniging van de bodem het normaal gebruik van het perceel? Zo ja, is er inmiddels een raming opgemaakt van de kosten voor de noodzakelijke sanering van de grond? Wie draait er voor deze kosten op? Kunnen de noodzakelijke saneringskosten (geheel of deels) ten laste worden gebracht van de grondexploitatie ‘Liermolen’? 

- Met Watersportvereniging Westland is in 2018 een tijdelijke huurovereenkomst gesloten voor de duur van twee jaar (met een uitloop van één jaar bij vertragingen). Welke gevolgen voor de huurovereenkomst heeft de geconstateerde bodemverontreiniging?

- Welke rol speelt de gemeente Westland overigens bij de vernieuwing van de jachthaven? Is zij bijvoorbeeld initiatiefnemer en opdrachtgever, of wordt de Watersportvereniging gefaciliteerd?

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg