Collegevragen inzake extra agenten voor Westland

CU/SGP

Westland 20.06.2018 - Zoals u ongetwijfeld gehoord zult hebben, gaat minister Grapperhaus van Justitie jaarlijks € 291 miljoen

beschikbaar stellen voor extra agenten. De regio Haaglanden krijgt er 91 agenten bij. Een groot deel wordt ingezet in de wijken.

Meerdere incidenten en bekeuringen in regio Westland

Uiteraard zijn we daar als ChristenUnie-SGP Westland erg blij mee, ook al beseffen we dat dit bedrag nog lang niet genoeg is. Want: veiligheid voor de samenleving staat bij ons centraal.

Dit brengt ons echter tot de volgende vragen:

1. Wat betekent de uitbreiding met 91 agenten concreet voor gemeente Westland?

2. Hoeveel agenten heeft het Westland minimaal nodig?

3. Welke actie gaat u hierop ondernemen richting de minister?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete

Fractievoorzitter