Collegevragen inzake fietsersoversteek Bovendijk Kwintsheul

PvdA Westland

Kwintsheul 29.12.2018 - De fractie van PvdA Westland hoort berichten dat geregeld onveilige situaties en ongelukken voorkomen bij de Bovendijk in Kwintsheul.

Langs een deel van de Bovendijk in Kwinstheul is een fietspad aangelegd. Deze onveilige situaties doen zich voor zowel aan het begin (rekenend vanaf het dorp Kwintsheul) als aan het einde (bij de aansluiting op de Van Luyklaan). Bij het begin schrikken automobilisten van de fietsers die oversteken en plotseling op de rijbaan rijden terwijl zij aankomend vanaf de Van Luyklaan (met vaak nog te hoge snelheid) de overstekende fietsers te laat zien.

Bij de overgang van de Van Luyklaan naar de Bovendijk is een flauwe verkeersdrempel aangelegd om de snelheid terug te brengen van 60 naar 50. Het bord Kwintsheul (en daarmee de snelheidsbeperking tot 50) staat net voor de drempel terwijl de fietsers oversteek direct daarna ligt. Aan deze zijde is wel een verkeersbord die wijst op overstekende fietsers geplaatst.

Dit brengt de PvdA fractie tot de volgende vragen:

1.      - Bent u bekend met de situatie?

2.      - Vindt u de wegstructuur van de Bovendijk tussen het dorp Kwintsheul en het begin van het fietspad geschikt voor fietsers?

3.      - Vindt u het wenselijk dat fietsers in een bedrijvengebied, met ladende en lossende vrachtwagens, op de rijbaan moeten fietsen?

4.     -  Bij deze fietsersoversteek aan het begin van de Bovendijk staan geen waarschuwingsborden nog is er een fietssuggestiestrook aan weerszijden van de weg. Hoe wordt het overige wegverkeer gewaarschuwd voor overstekende fietsers en fietsers op de rijbaan?

5.      - Kunt u bij beide oversteekplaatsen voor fietsers naast stippellijnen ook een rode fietsoversteek maken?

6.      - Waarom ontbreken, komend vanuit het dorp, de waarschuwingsborden langs de Bovendijk?

Namens de PvdA Westland fractie

Nico de Gier

Fractievoorzitter.