Collegevragen inzake functioneren regiotaxi

CU/SGP Westland

Westland 26.11.2019 - Na klachten in het verleden, beloofde de Regiotaxi beterschap. Een korte tijd verbeterde de situatie, maar nu is het weer helemaal mis.

Inmiddels zijn we 1,5 jaar verder!

De klachten variëren: ernstige vertragingen, slechte telefonische bereikbaarheid, verkeerde taxi’s die voorrijden of helemaal niet komen opdagen. Navraag bij ervaringsdeskundigen bevestigen de situatie.

Taxicentrale Haaglanden 

Gebruikers van de Regiotaxi behoren tot een kwetsbare doelgroep, meestal ouderen en gehandicapten. Deze mensen zijn vaak niet in staat om te klagen en afhankelijk van deze wijze van vervoer.

Dit leidt tot de volgende vragen:

a. Bent u bekend met deze schrijnende situatie en bent u het met ons eens dat dit niet kan voortbestaan?

b. Heeft u inmiddels contact opgenomen met de Regiotaxi?

c. Zo niet, waarom niet?

d. Zo ja, kunt u dan aangeven wat de oorzaak is van deze onacceptabele situatie?

e. Welke actie gaat worden ondernomen om de werkwijze van de Regiotaxi op de kortst mogelijke termijn te verbeteren?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Arij de Bloeme, raadslid

Anja Muilwijk, steunraadslid