Collegevragen inzake gekraakt pand in Poeldijk

LPF Westland

Poeldijk 23.05.2018 update - De fractie van LPF Westland geeft geconstateerd dat een pand aan de Jan Barendselaan in Poeldijk waarin een voormalig Chinees restaurant

gevestigd is geweest is gekraakt.

Inmiddels is het volgende bericht in de media verschenen “Het voormalige Chinese restaurant aan de rand van Poeldijk is gekraakt. Hoeveel mensen er precies binnen zijn, is niet duidelijk. Omstanders hebben het over 5 of 6 mensen. De krakers zouden al ruim een maand in het gebouw zitten.’’


Aankondiging bewoners van kraakrecht

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is het College eerder op de hoogte gebracht dat er krakers zich hebben gevestigd in bovengenoemde locatie? Zo ja, wanneer?

2. Heeft het College of de ambtelijke organisatie tot op heden klachten of meldingen ontvangen met betrekking tot het gekraakte pand zoals bovengenoemd?

3. Is het College op de hoogte van nog meer gevallen van gekraakte panden binnen onze gemeente? Zo ja, hoeveel gevallen en waar?

4. Is het College het eens met de fractie LPF Westland dat kraken ongewenst is binnen onze gemeente?

5. Kraken is bij wet verboden, is het college voornemens om dit verbod onverkort te handhaven? Zo nee, waarom niet?

6. Is het College bereid zo spoedig mogelijk over te gaan tot het ontruimen/verwijderen van de krakers uit bovengenoemd pand?

7. Is het college met de fractie LPF Westland eens en van mening dat er zich specifieke gevallen kunnen voordoen waarin een eigenaar niet direct een nieuwe bestemming heeft voor een pand maar waar directe ontruiming wel gewenst kan zijn en dit daarom wil aankaarten binnen het driehoeksoverleg?

Namens de Fractie LPF Westland

Max Leerdam

Dave van der Meer