Collegevragen inzake geldverspilling nieuwbouw kazerne Naaldwijk

Westland Verstandig

Naaldwijk 02.01.2018 - Tijdens de laatste raadsvergadering werd door de fractie van Westland Verstandig een motie ingediend, die het college verzocht af te zien

van de bouw van een tijdelijke brandweerkazerne op de plek waar nu het oude politiebureau staat aan de's-Gravenzandseweg in Naaldwijk.

Een deel van het nu deels leegstaande politiebureau aan de Vierschaar zou een goede oplossing kunnen bieden. Er is daar voorts genoeg oefenruimte aanwezig. Immers inmiddels is weer gebleken dat het nog niet zo lang geleden nieuwgebouwde politiebureau veels te groot is voor Westland.

Weer het zoveelste voorbeeld van een miskleun op het gebied van planningen en dat al na zo een korte tijd. Voorkomen van opnieuw geldverspilling was voor Westland Verstandig de reden van indiening maar ook een argument in de motie was dat een tijdelijke brandweerkazerne op die plek niet echt te verenigen valt met de komst van het 55 plus appartementencomplex en de omliggende woningen.

Destijds heeft - naar verluidt - de burgemeester van der Tak dit alles geregeld en de brandweer Naaldwijk beloftes gedaan. Het college wenste de motie niet te aanvaarden en de overige raadspartijen - behalve de LPF - wezen de motie af. Het college gaf aan dat de door Westland Verstandig voorgestelde plek niet mogelijk was en strijdig was met allerlei beleidslijnen op aan aanvoertijden, opkomsttijden etc.

Onze fractie wordt -na de behandeling in de Raad van de motie - door een aantal Westlandse brandweerdeskundigen benaderd. Allen wijzen onze fractie erop dat de argumentatie van het college niet klopt en dat de tijdelijke nieuwe brandweerkazerne geldverspilling is voor Westland. De nieuwbouw is helemaal niet nodig.

Brandweer Naaldwijk verhuizen naar Vierschaar geen optie

Zij wijzen op het navolgende:

- door verhuizing van de brandweerpost Honselersdijk verleden jaar vanaf de Nieuweweg naar de Dijkweg is het uitruk gebied van de brandweer Naaldwijk veranderd. De nieuwbouw tijdelijke brandweer kazerne aan de 's-Gravenzandseweg is genomen voordat die verhuizing bekend was -het K.V.T. Model ( kazerne volgorde tabel ) en het inzetmodel ( Westland is verdeeld in inzetvakken ) is daarmee gewijzigd en door de verhuizing in Honselersdijk van de brandweer heeft Honselersdijk er veel inzetvakken van Naaldwijk bijgekregen.

Zo gaat de Naaldwijkse brandweer niet meer naar eventuele branden bij de Naald, de 2 halve gemeentehuizen, Kruisbroekweg, Zand - en Waterweg, grote Woerdlaan, burgemeester Elsenweg. Als de woonwijk en infrastructuur bij de Poelkade gereed is, dan zal de brandweer 's-Gravenzande dat gebied gaan bestrijken. Het overige uitrukgebied van de brandweer Honselersdijk is te verwaarlozen omdat de posten de Lier, Maasdijk, 's Gravenzande en Monster binnen de gestelde tijd kunnen aanrijden. In feite - door de ligging - zou vanaf de Dijkweg Naaldwijk bestreken kunnen worden.

De hoogwerker van de post Naaldwijk kan verhuizen naar de post Honselersdijk want daar is plaats genoeg. Verhuizing naar het politiekantoor de Vierschaar is een prima gedachte.

De burgers worden er niet minder van. Er is genoeg ruimte om te oefene , minder geluidsoverlast ( politie en ambulance zijn daar al). Dit alles betekent veel minder kosten en de gemeente verspilt geen gelden van de nieuwbouw.

Dit leidt bij onze fractie tot de navolgende vragen:

- Kan het college een reactie geven op vorenstaande stellingen die - als ze juist zijn - moeten leiden tot een andere conclusie dan uw college trok tijdens de laatste raadsvergadering?

- Wat is destijds de rol van de burgemeester geweest bij het verplaatsingsbesluit en met wie van de brandweer is dat destijds besproken en zijn er beloftes gedaan ?

- Was ten tijde van de afspraken de verhuizing van de brandweer Honselersdijk bekend bij de gemeente? Wat is de visie van de veiligheidsregio Haaglanden op een en ander ?

- Is het vorenstaande aanleiding voor het college om het eerder besluit tot tijdelijke nieuwbouw te laten intrekken?

- Is dit geen geldverspilling en kunnen we dat niet beter besteden aan de bouw westlands revalidatie centrum?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens