Collegevragen inzake geluidsoverlast bij Quintus handbalveld

VVD Westland

Kwintsheul 24.07.2018 - Bij Handbalvereniging Quintus is een buitenveld waarop bijna alle jeugdleden veldcompetitie spelen in 2 periodes in het jaar.

Dit veld grenst aan de sloot met de aan de overzijde gelegen Veterinaire Kliniek. Twee jaar geleden zijn de bomen en struiken op een stuk gemeentegrond voor de sloot gesnoeid en gerooid ivm werken. De gemeente heeft Quintus toegezegd dat hier struiken en bomen zouden worden teruggezet. Dit is de afgelopen twee jaar niet gerealiseerd, mede omdat er bomen/struiken waren besteld die achteraf niet geschikt bleken voor dit stuk grond.

Intussen heeft de Veterinaire kliniek bij zowel Quintus als de gemeente aangegeven geluidsoverlast te ervaren (schrikeffect voor de dieren). Ook Quintus is klaar met het continue ballen uit de sloot rapen en wil geen conflict met haar buren. Mooie , al dan niet tijdelijke, geluidsschermen (professionele kokosschermen) zouden alles oplossen. Echter omdat het gemeente grond is mag Quintus zelf niets plaatsen. Quintus heeft dit gedurende lange tijd aangekaart bij de gemeente, er is echter in 2018 geen actie ondernomen vanuit de gemeente om een afscheiding te realiseren. Het seizoen start weer in augustus.

VVD Westland is van mening dat de gemeente deze situatie niet langer moet laten voortbestaan.

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Is het college van plan om de daad bij het woord te voegen en te zorgen voor een goede beplanting tussen het Quintus handbalveld en de slootkant grenzend aan de Veterinaire kliniek?

2. Kan het college aangeven waarom dit nog niet gerealiseerd is?

3. Kan het college ervoor zorgen dat er zo spoedig een tijdelijke afscherming kan komen tot het moment waarop gelijke bomen en struiken zijn neergezet door de gemeente en deze ook zijn terug gegroeid, zodat de handballers van Quintus én de Veterinaire kliniek veel minder overlast ervaren?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Lianda Heijl