Collegevragen inzake gemeentelijke bedrijfsvoering

Westland Verstandig

Westland 30.08.2021 - De WV fractie krijgt verontrustende berichten uit het (Westlandse)bedrijfsleven op het gebied van aanbesteding van werken aan/op/in het openbaar gebied in Westland.


Ondanks dat eerder werken werden aangekondigd stagneert al enige tijd de aanbesteding doordat vanuit de Gemeente één en ander niet georganiseerd kan worden.

Het gevolg is dat wel nodige en begrote werkzaamheden niet of zeker niet tijdig kunnen worden uitgevoerd. Gevolg is ook dat zaken (wegwerkzaamheden, onderhoud stoepen, fietspaden etc.) niet uitgevoerd worden waardoor inwoners terechte klachten hebben. Ook lijkt er een -vanwege het gemak- tendens gaande om bestaande contracten maar te verlengen en niet meer opnieuw aan te besteden. Dat laatste hoeft niet altijd bezwaarlijk te zijn behalve als het een niet Westlandse contractant betreft ofwel er al klachten over de uitvoering zijn. Dan is verlenging niet uit te leggen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Klopt het dat op dit moment geplande aanbestedingen waarvoor wel geld begroot is stagneren?

- Zo ja, kan het College een overzicht geven van aanbestedingen die vanaf 1 januari 2021 gedaan zijn en welke niet terwijl die wel in de planning zaten onder vermelding van de reden van het niet aanbesteden?

- Kan het College een overzicht geven van alle contracten die in 2020 en 2021 verlengd werden en waarom gekozen werd voor verlenging en niet tot een nieuwe aanbesteding?

- Wie beslist dit?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.