Collegevragen inzake gestolen fietsen slag Beukel

Westland Verstandig

's-Gravenzande 22.06.2021 - De Westland Verstandig fractie is de afgelopen tijd veelvuldig benaderd door inwoners uit Westland die van hun fiets beroofd zijn bij slag Beukel.

Zij vragen zich af waarom er geen bewaakte en betaalde stalling is of mogelijkerwijs cameratoezicht. Is dit mogelijk en financieel haalbaar. Zeker gezien de ervaringen van afgelopen tijd waar veel fietsen gestolen zijn.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om hiernaar te kijken en aan te geven wat de mogelijkheden zijn en zo mogelijk in te voeren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a., Namens de fractie van Westland Verstandig Peter Duijsens