Collegevragen inzake gezondheidscentrum Wateringen

PvdA Westland

Wateringen 02.04.2018 - In Wateringen is sinds 2017 een gezondheidscentrum gevestigd aan het Tolland 4 dat verbonden is met Terra Nova van Vitis Welzijn.

Het centrum bestaat uit 6 praktijkruimtes waar o.a. Body Stress Release, Pieter van Foreest thuiszorg, een voetreflexoloog, voedingsdeskundige, fysiotherapeut, masseuse, coach en acupuncturist in ondergebracht zijn. Het Centrum blijkt succesvol! Er werken nu 31 ondernemers in het pand die behandelingen geven, trainingen, lessen etc.. De ondernemers ontvangen nu ongeveer 1200 bezoekers per maand, waaronder de bewoners van de ‘Tolland’ Seniorenflat boven het Centrum die veel steun ervaren vanuit alle behandelingen, lessen en trainingen en het worden er steeds meer.

Het pand Tolland 4 stond tot 2017 deels leeg en Wonen Wateringen was daarom al langere tijd op zoek naar een hoofdhuurder. Gelijktijdig was een Wateringse Yogaschool op zoek naar grotere huisvesting. Deze ondernemer heeft, op verzoek van Wonen Wateringen, onderzocht of het financieel haalbaar was om hier een Centrum voor Gezondheid en Welzijn van te maken. Met deze missie om de mensen meer ondersteuning te bieden dan alleen Yoga, startte het Centrum met een tijdelijk huurcontract voor 2 jaar met de intentie om dit, bij succesvolle exploitatie voort te zetten voor onbepaalde tijd. Wonen Wateringen gaf daarbij de toezegging dat de herinrichtingsplannen Dorpskade geen invloed zouden hebben op het Tolland 4.

Begin dit jaar heeft Wonen Wateringen gemeld dat het huurcontract wordt beëindigd om zelf het pand te gaan betrekken in 2020. Wanneer het huurcontract niet wordt verlengd staan deze 31 ondernemers op straat. Niet alleen de ondernemers, maar ook de deelnemers en cliënten worden hierin getroffen. Wateringen raakt een waardevol en ondersteunend Zorgcentrum kwijt. Het centrum met een breed gecombineerde aanbod voor jong en oud kan nergens in Wateringen waar voldoende ruimte is.

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1.      Is het college op de hoogte van deze situatie?

2.      Realiseert uw college zich dat deze ondernemers een voorliggende voorziening hebben die werken aan preventie en 1e lijns-ondersteuning mbt WMO en jeugdhulpverlening;

3.      Is het college het met de fractie van PvdA Westland eens dat het verdwijnen van dit centrum uit Wateringen ongewenst is?

4.      Welke plannen bestaan er voor de Dorpskade die Wonen Wateringen nopen om te verhuizen?

5.      Heeft uw college in dit kader contact gehad met de ondernemers van het Centrum voor Gezondheid en Welzijn en met Wonen Wateringen?

6.      Zo nee, wat kan uw college hierin betekenen ondanks dat dit een particuliere aangelegenheid is (huurder-verhuurder)?

7.      In hoeverre kan uw college de 1200 bezoekers uit de nabije omgeving die gebruik maken van verschillende voorzieningen tegemoet komen;  

Namens de fractie,  

Hafida Belhaddad                Nico de Gier

Steunraadslid                   Fractievoorzitter