Collegevragen inzake glasvezelnetwerk in het buitengebied

D66 Westland

Westland 26.09.2018 - De afgelopen jaren is er verschillende malen aandacht geweest voor goed internet binnen Westland door middel van glasvezelkabels.

Niet alle Westlandse huizen en bedrijven zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk, met name in het buitengebied. Het dorp Heenweg is de afgelopen jaren hierin vaak genoemd, maar andere gebieden in 's-Gravenzande of Maasdijk ondervinden ook last van het bovenstaande.

Westland Verstandig praat met CIF (Caiway) over aansluiting glasvezelnet in Heenweg

Inmiddels zijn we een flinke tijd verder en veranderen de grenzen van het buitengebied. Er wordt immers veel gebouwd binnen Westland en zo groeien diverse wijken, zoals Dijckerwaal, tegen de Heenweg aan, waardoor dit wellicht binnen afzienbare tijd niet meer als buitengebied bestempeld kan worden.

De afgelopen week heeft D66 Westland een kernbezoek gebracht aan 's?Gravenzande en daarbij verschillende verenigingen en bedrijven bezocht. Hierbij werd o.a. kenbaar gemaakt dat de beperkte internetverbinding een belemmering is, in de bedrijfsvoering en innovatie. Pinapparaten, maar ook robots en andere elektronische apparatuur werken immers met internet.

D66 Westland snapt dat heel Westland aan het glasvezelnetwerk aansluiten een behoorlijke investering is en dat hiermee samengewerkt moet worden met andere partners, maar vindt tegelijkertijd dat het niet meer van deze tijd is, als bedrijven belemmerd worden in hun bedrijfsvoering, vanwege het gebrek aan een betrouwbare en snelle internetverbinding.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.      Is het college het met D66 Westland eens dat ernaar gestreefd moet worden dat heel Westland voorzien wordt van glasvezelkabels voor internet?  

2.      In hoeverre herkent het college zich in het argument dat de grenzen van het buitengebied de afgelopen jaren zijn verschoven en dat zeker ook in de toekomst gaan doen?  

3.      Welke mogelijkheden ziet het college (bijvoorbeeld aanleg van glasvezel bij vervanging van riolering of ander kabel- of leidingwerk) om in samenwerking met de betrokken partijen de ambitie uit vraag 1 te realiseren?  

4.      Mocht het college geen mogelijkheden zien om de ambitie uit vraag 1 te realiseren; welke andere mogelijkheden zijn er om ervoor te zorgen dat de betreffende gebieden voorzien worden van beter internet?    

Wij verzoeken u de vragen binnen de gebruikelijke termijn te beantwoorden.    

Benjamin Hofland

fractievoorzitter D66 Westland