Collegevragen inzake Huis van de Buurt.

GBW

Westland 27.05.2019 - Bij de voorstellen voor het beschikbaar stellen van het krediet Centrumplan Honselersdijk (februari 2019) is het voor Westland nieuwe fenomeen ‘Huis van de Buurt’ gelanceerd.

Tijdens een bijeenkomst in de reeks ‘Doe mee met GBW’ blijkt er bij inwoners van Honselersdijk veel onduidelijkheid over dit fenomeen te bestaan en zijn ons volop vragen gesteld. Vragen als: ‘Kun je er zomaar binnenlopen voor een kop koffie en ’n praatje?’; ‘En ook om even ‘n kaartje te leggen?’, en ‘Wat gebeurt er met de andere wijkcentra in Honselersdijk?’. Vragen waarop het Programma van Eisen voor het Huis van de Buurt jammergenoeg géén antwoorden geeft. Integendeel.

Uit dit Programma van Eisen blijkt zelfs dat nog onderzocht moet worden waar de partijen die in het Huis van de Buurt een nieuw onderdak moeten gaan vinden, elkaar kunnen versterken, waar hun kansen liggen. Ook blijkt dat het concept ‘Huis van de Buurt’ nog verder uitgewerkt moet worden in een ruimtelijk Programma van Eisen en zelfs de financiële paragraaf is nog niet uitgewerkt. 

Die onduidelijkheid op essentiële punten staat niet de weg dat uw college het fenomeen inmiddels ook laat terugkeren in haar deelvisie ‘Voorzieningen’, min of meer als een panacee voor (al dan niet vermeende) uiteenlopende knelpunten rond de exploitatie van (gemeentelijke) accommodaties in Monster, Wateringen en ’s-Gravenzande.

Geef ook uw mening! Praat mee over uw buurt

Deze overwegingen brengen de fractie van GBW tot de navolgende vragen:

- Is het concept van ‘Huis van de Buurt’ uitgewerkt in een concreet businessplan? Ligt er een behoefteonderzoek - bij zowel aanbieders als bij gebruikers - aan ten grondslag? Is inmiddels het ruimtelijk Programma van Eisen uitgewerkt. En de financiële paragraaf? Heeft uw college ook de financiële consequenties voor de huurders/gebruikers goed in kaart gebracht?

- Is er een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de realisatie van het ‘Huis van de Buurt’ voor de exploitatie en (financiële) continuïteit van de bestaande wijkcentra en vergelijkbare accommodaties? Heeft uw college gedachten wat er met deze voorzieningen en gebouwen kan en moet gaan gebeuren? Wilt u die gedachten met ons delen?

- Kent de lancering in de diverse Westlandse kernen van het concept ‘Huis van de Buurt’ een bottom-up aanpak? Zijn de verenigingen en (potentiële) gebruikers van er van meet af aan volop bij betrokken? Is de Klankbordgroep Honselersdijk er bijvoorbeeld bij betrokken? En de gebruikers van De Hofboerderij. Of die van De Noviteit?

Fractie GBW

André van den Berg
Kelly van Rijn-van Tol
Mireille van der Stelt
Gerben Voois