Collegevragen inzake huisvesting arbeidsmigranten op Westlandse bedrijven

Westland Verstandig

Westland 19.09.2022 - In het actieprogramma van de coalitie wordt een vernieuwde wijze van aanpak van huisvesting arbeidsmigranten geregeld.


Niet langer meer op niet passende locaties waar veel weerstand tegen is, maar concentratie op 2 grote locaties bij de Horti Campus en ABC en daarnaast op de bedrijven. Deze vraag gaat over de laatste wijze van huisvesting op de bedrijven.

Onze fractie ontvangt berichten van initiatiefnemers -meestal tuinders- die op zich goede aanvragen hebben, maar die echter in de voorfase of in de verdere procedure niet worden gehonoreerd ofwel verder behandeling dermate ingewikkeld en lastig wordt gemaakt dat het tot niets leidt. Ook Glastuinbouw Westland beklaagde zich daar bij een recente ontmoeting over en zij spraken over ca. 13 aanvragen die het vorenstaande lot ondergingen. Dit is zeker niet wat het actieprogramma regelt.

Reden voor deze vragen om helderheid te krijgen en hopelijk verbetering.

De vragen:

1. Hoeveel aanvragen werden gedaan en klopt het dat geen enkele aanvrage het haalde, althans zonder te bezwarende voorwaarden?

2. Kan het College alle aanvragen en de reacties vanuit het College aan de Raad beschikbaar stellen?

3. Is het College bereid de afgedane aanvragen alsnog opnieuw te beoordelen op haalbaarheid en dat snel te doen? Is het College het met onze fractie eens dat vooral positief moet worden gedacht over huisvesting op de bedrijven?

3. Gezien het belang van een goede en snelle aanpak van huisvesting op de bedrijven, is het College bereid om de afwikkeling van deze aanvragen middels maatwerk zelf te beoordelen en niet langer middels mandatering?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

 

Reacties (2 reacties geplaatst)

Adriaan, jaren af zitten geven op andere partijen, en nu erachter komen dat het niet zo makkelijk is, WV zou wel regelen dat er een 2e ontsluiting kwam in Duingeest, niet zijn oren laten hangen naar een winkelier, en net waar nu vragen over worden gesteld, zou geregeld worden.
Ik zal wel weer een zure man zijn, maar voor de stemmers op WV zijn de druiven zuur
Stelt Peter Duijsens nu vragen aan zichzelf ?
Of weet hij niet dat hij in het College zit.
Ik snap het echt niet meer
peter

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.