Collegevragen inzake Ibiza Plaza Naaldwijk

Westland Verstandig

Naaldwijk 04.07.2018 - De fractie van Westland Verstandig wordt benaderd door bewoners c.q. toekomstige bewoners van Ibiza Plaza 2, een appartementencomplex

in Hoogeland. Ze hebben destijds gekocht op de toezegging dat het appartementencomplex omringd zou worden door water en er zijn ook aanlegsteigers aangebracht.


Foto Van Baar Makelaars

Nu horen zij dat de gemeente pas eind 2019/2020 het water gaat aanleggen en dat de strook grond die bestemd is voor water voor hun appartementencomplex nu gebruikt gaat worden als bouwweg van en naar Hoogeland. Gezien de duur van de bebouwing kan dat nog wel een tijdje gaan duren.

De vraag is wat hier aan de hand is en de bewoners hebben getracht duidelijkheid bij de gemeente te krijgen, hetgeen niet lukt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het correct dat voor Ibiza Plaza 2 inderdaad een waterpartij zou worden aangebracht en dat uit de bouwplannen en bouwtekeningen ook duidelijk is op te maken dat een dergelijke plas daar gecreëerd zou worden?

- Is het juist dat de gemeente Westland de betreffende plas moet aanleggen zoals de bouwer aangeeft en waarom wordt dat niet gedaan conform de gewekte verwachtingen/gedane toezeggingen en de redelijke eisen als de plas op de bouwplannen staat?

- Is het College bereid om alsnog de bouwweg elders te leggen, hetgeen feitelijk mogelijk is, en hier de betreffende personen te geven waar zij recht op hebben, zijnde nu een plas en niet mogelijkerwijs op termijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig, P.J.L.J. Duijsens Fractievoorzitter