Collegevragen inzake impulsaanpak Monster

VVD Westland

Monster 09.05.2022 - In 2021 heeft het ministerie van Economische zaken de ‘Impulsaanpak winkelgebieden’ in het leven geroepen.


Een onderdeel van deze aanpak is de ‘Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden’. 

Gemeenten kunnen een aanvraag doen voor deze specifieke uitkering en kunnen deze inzetten voor het toekomstbestendig en vitaal maken van winkelgebieden. De winkelgebieden kunnen zo uitgroeien tot een nieuwe economische en sociale basis. Het geld kan bijvoorbeeld worden ingezet voor renovatie, transformatie, sloop- en nieuwbouw en de aanleg van openbare voorzieningen. 

De bedoeling is dat er wordt samengewerkt met lokale private partijen op basis van een samenhangend plan, waardoor een integrale aanpak wordt gegarandeerd. De uitkering kan vervolgens worden ingezet voor het sluitend krijgen van de business-case. 

Van 9 mei 2022 tot 30 mei 2022 vindt de eerste openstellingsronde van de regeling plaats. In het najaar zal er een tweede ronde zijn. Dit brengt de fractie van De Westlandse VVD tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze regeling?

2. Kan het college toelichten hoe zij aankijkt tegen de winkelgebieden in de Westlandse dorpskernen? Kan het college aangeven hoe de afweging wordt gemaakt om een winkelgebied van dorpskern al dan niet op te knappen?

Wat De Westlandse VVD betreft zijn er meerdere dorpskernen die een opknapbeurt kunnen gebruiken, o.a. Wateringen, Maasdijk en Poeldijk, maar met name ook het winkelgebied van Monster kan een gedegen en weldoordachte opknapbeurt goed gebruiken. Onder andere een andere indeling van straten, verbeterde parkeergelegenheid met ruimte voor meer groen. Dit centrumgebied verdient een stevige impuls om een aantrekkelijker wandel- en winkelgebied te worden. Samen met een gedegen aanpak van de leegstand wil De Westlandse VVD de strijd aangaan om deze dorpskern constructief te verbeteren.

3. Is het college het met De Westlandse VVD eens dat het winkelgebied van Monster een verregaande constructieve impuls kan gebruiken?

4. Is het college bereid om samen met een lokale private partij (waarbij ook de input van bewoners en ondernemers wordt meegenomen) te kijken naar een gedegen integraal haalbaar plan om het winkelgebied van Monster weer een impuls te geven en hierbij direct een aanvraag te doen voor de landelijke regeling? Zo ja, op welke termijn denkt zij dit plan in te dienen? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van De Westlandse VVD,

Suzanne van Erven en Guus Bakker

Reacties (6 reacties geplaatst)

Wat moet dat weer niet kosten?
Ik vind dat een belediging voor Duindorp.
Misschien een schaatsbaan of kunstsneeuw
Westl0and wat waar het is import en een halve schilderswijk geworden
Ja, noodzakelijk , Monster groeit komende jaren hard vanwege alle nieuwbouw. Een goed centrum is dan noodzaak.
Was Westland een stad dan was Monster "Duindorp".

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.