Collegevragen inzake ‘inkomensgrenzen sociale huurwoningen’

GBW

Westland 20.09.2021 - In de vergadering van de gemeenteraad van 7 juli is door GBW naar voren gebracht dat in Westland de woningcorporaties de inkomensgrenzen

scherper stellen dan de grens in de Woningwet.

Bij ongeveer de helft van het aanbod sociale huurwoningen in Westland gaat het om een woning kleiner dan 65 m2 met een huurprijs lager dan € 633 - de ideale starterswoning dus! Om in aanmerking te komen voor zo’n woning stellen woningcorporaties in Westland de eis dat het jaarinkomen niet hoger is dan € 23.725 per jaar – voor een goed begrip: dat is nauwelijks meer dan het minimum inkomen van een 21-jarige. Veel starters die werken verdienen meer en komen dus bij dergelijke inkomenseisen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning in Westland.

In reactie hierop vertelde de portefeuillehouder: "De heer Van den Berg kwam met een nieuw feit dat ik graag wil controleren. Bij mijn weten kom je wel in aanmerking voor die woning. We hebben net even snel op Woonnet gekeken. Als je intoetst staan er geen inkomensgrenzen bij een aantal woningen in deze prijsklasse. (…)”

Dat was dus begin juli 2021, bijna drie maanden geleden. Wij willen uw college daarom nu de volgende vragen voorleggen:

- Heeft de portefeuillehouder inmiddels zijn controle naar het stellen van scherpere inkomens­grenzen door woningcorporaties in Westland afgerond?

- Wil de portefeuillehouder zijn bevindingen met ons delen? Kan bijvoorbeeld een overzicht worden verstrekt van de verschillende inkomensgrenzen die door de verschillende woning­corporaties in Westland worden gesteld?

- Is het stellen van (scherpere) inkomensgrenzen en de hoogte ervan overigens onderwerp van overleg rondom de aanstaande prestatieafspraken?

Fractie GBW

André van den Berg