Collegevragen inzake invulling oud-gemeentehuis Wateringen

PvdA Westland

Wateringen 28.12.2018 - De fractie van PvdA Westland hoort geruchten dat de maatschappelijke invulling van de uitbouw en raadszaal van het oud-gemeentehuis

in Wateringen vertraging oploopt.

De PvdA heeft al eerder laten weten dat zij zorgen heeft over de invulling van de component sociale huurwoningen door de koper. Tot nu toe antwoordt u dat dit vastligt in de koopovereenkomst.

Vraagtekens omtrent verkoop gemeentehuis Wateringen

Dit brengt de PvdA fractie tot de volgende vragen:

1. Hoe bewaakt u het nakomen van de afspraken met de koper?

2. Is er met de koper een tijdspad voor de invulling van het pand afgesproken?

3. Welke dwangmiddelen heeft u als de koper de afspraken niet of te laat nakomt?

4. Hoe bewaakt u dat de woningtoewijzing, die niet via Woonnet Haaglanden geschiedt, eerlijk en volgens de regels verloopt?

5. Hoever zijn de plannen gevorderd met de invulling van de uitbouw en raadszaal?

6. Wat is er waar van de geruchten dat één van de drie beoogde huurders van de uitbouw en raadszaal afziet van de huur en wat is dan de reden?

7. Wat is er waar van het gerucht dat de raadszaal nu een andere, niet “maatschappelijke” invulling krijgt?

8. Welke ruimte is dan beschikbaar voor de “herdenkingen”zoals 4 mei?

Namens de PvdA Westland fractie

Nico de Gier

Fractievoorzitter