Collegevragen inzake invulling sinterklaasfeest in Westland

LPF Westland

Westland 17.09.2020 - In een artikel in de media van 16 september jongstleden over de invulling van het sinterklaasfeest in de Westlandse kernen,

staat dat de gemeente feedback geeft over wat de organisatie het beste kan doen. Roetveegpiet of Zwarte Piet. Daarop wordt geen antwoord gegeven in het artikel, maar wij hebben wel een vermoeden wat dit kan zijn.

LPF Westland staat pal voor onze tradities en Zwarte Piet. Wij sluiten ons aan bij Jules Deelder die zei: "Wat zwart is, moet zwart blijven".

Dit leidt bij de fractie van LPF Westland tot de navolgende vragen:

1. Sinds wanneer geeft de Gemeente Westland feedback over de invulling van het Sinterklaasfeest?

2. Welke feedback heeft zij aan de organisatie gegeven. Waarom meent de gemeente Westland de roetveegpiet te moeten adviseren?

3. Wordt er subsidie door de Gemeente Westland voor de organisatie van het sinterklaasintocht verstrekt? Zo ja, is deze subsidie afhankelijk van de voorwaarden en de invulling van de Sinterklaasintocht?

Wij verzoeken de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de Fractie LPF Westland

Roel Valstar