Collegevragen inzake kansen voor waterstof

D66 Westland

Westland 04.03.2019 - Een aantal jaren terug heeft de gemeente Westland de ambitie geformuleerd om de meest duurzame glastuinbouwgemeente te worden van Nederland.

Vooralsnog is het nog niet gelukt om deze ambitie te realiseren en het college heeft al eerder te kennen gegeven dat de ambitie vermoedelijk niet gerealiseerd zal worden vanwege de grootte van het glastuinbouwareaal in de gemeente. Het vergt een lange adem om deze ambitie te verwezenlijken.

D66 Westland heeft begrip voor het feit dat niet elke ambitie gerealiseerd kan worden, maar mist momenteel een concreet plan dat de gehele glastuinbouw kan ondersteunen om deze ambitie alsnog te realiseren.

Geen cijfers bekend bij gemeente over hoogbegaafde Westlanders

Op 10 februari 2019 zond de VPRO een aflevering van het programma Tegenlicht uit over de mogelijkheden van waterstof. Waterstof kan door elektrolyse opgewekt worden. Het kost weliswaar veel energie om waterstof te genereren, maar het is op zijn beurt beter geschikt om op te slaan dan andere vormen van duurzame energie. Hiernaast is het Nederlandse (gas)leidingennetwerk dat reeds in de bodem ligt geschikt voor waterstof.

Momenteel zijn er diverse trajecten om Nederland en Westland te verduurzamen. Samenwerking met andere gemeenten, de provincie en het Rijk is hierin de sleutel tot succes. D66 Westland zou graag zien dat Westland het gesprek met de andere overheden aangaat om concrete afspraken te maken rondom de verduurzaming van de glastuinbouw en het thema waterstof.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.    Heeft het college kennis genomen van de uitzending van Tegenlicht? 

2.    Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheden die waterstof biedt voor de Westlandse inwoners en de glastuinbouw?  

3.    Welke mogelijkheden ziet het college om waterstof toe te passen als vervanger van elektriciteit of aardgas?  

4.    Op welke wijze gaat het college concrete afspraken maken om ook met andere overheden en de glastuinbouwsector de benodigde stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid?  

Benjamin Hofland                                        Bryan Verkade

fractievoorzitter D66 Westland                    steunraadslid D66 Westland