Collegevragen inzake klachten over Caiway

Westland Verstandig

Westland 24.09.2020 - Inmiddels wordt de Westland Verstandig fractie overstelpt met klachten over Caiway. Caiway is voorheen van de gemeente geweest

en de gemeente heeft op dit punt voor haar inwoners op te komen. Het wordt de hoogste tijd dat het College Caiway wijst op de ongemakken die Caiway veroorzaakt. Dit geldt te meer nu Caiway een soort monopoliepositie claimt en ook probeert in stand te houden waardoor misfunctioneren natuurlijk nog veel verdergaande gevolgen heeft.

Grote DDoS aanval bij Caiway

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Wat gaat het College doen aan de nu al maandenlang durende gebrekkige dienstverlening door Caiway aan onze inwoners?

- Wordt het niet de hoogste tijd dat het College met Caiway verder gaat overleggen over de positie van Caiway in Westland en bewerkstelligen dat ook andere derden toegang krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens