Collegevragen inzake lantaarnpalen op fietspad

Geplaatst door Westlanders.nu op 06/06/2018 07:29 - Gewijzigd op 06/06/2018 08:35

Poeldijk 06.06.2018 - Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Monster die opmerkzaam zijn en constateren dat op het fietspad voor de rotonde ABC-terrein

richting Den Haag lantaarnpalen op het fietspad staan en zij vinden dat gevaarlijk.

Het is een fietspad wat voor twee richtingen gebruikt moet worden. Opvallend is dat voorbij de rotonde richting Den Haag de lantaarnpalen wel naast het fietspad staan en niet meer op het fietspad staan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Waarom is gekozen voor het plaatsen van de lantaarnpalen op het fietspad?

- Is er een beleid voor veilige fietspaden in Westland en als dat er niet is, is het niet goed om duidelijke werkinstructies dan wel beleid te ontwikkelen waardoor nieuw aan te leggen dan wel vernieuwde fietspaden zoveel als mogelijk vrij van obstakels zijn, waar de veiligheid mee gediend is? De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter