Collegevragen inzake leegstand winkelcentrum Naaldwijk

CDA Westland

Naaldwijk 28.03.2019 - Van de zijde van winkeliers in Naaldwijk en het MKB worden de laatste dagen noodkreten geslaakt over de leegstand van winkelpanden.

Hier zullen heel veel redenen zijn, maar wat gaan we er aan doen?

De leegstandsmanager loopt al enige tijd rond, maar het kan niet zo zijn dat het college tevreden is als de leegstaande panden opgevuld worden met pop-up winkels. Er zullen meer definitieve oplossingen moeten komen. Het CDA heeft al voor de raadsverkiezingen gepleit voor verdichten van de winkelkernen en door nieuwe winkels in zijstraten niet te vergunnen.

En om de winkelpanden die daar leeg komen te herbestemmen tot woonruimte. Dit laatste geeft ook weer enige lucht op de woningmarkt. Dit probleem doet zich zeer zeker niet alleen in Naaldwijk voor. Elke kern heeft er in mindere of meerdere mate last van.

Dit leidt tot de volgende vragen;

a. Herkent het college het ‘leegstand’ probleem

b. Kan het college melden wat de leegstandsmanager tot nu toe bereikt heeft?

c. Kan het college de omzetting van winkelvergunning naar woonvergunning versneld ter hand nemen.

Uw antwoord binnen de gestelde termijn tegemoet ziend

Fractie CDA Westland

Jenny Vermeer- de Smit