Collegevragen inzake locaties flexwonen

CDA Westland

Westland 24.05.2023 - In uw brief van 16 februari jl. heeft u de gemeenteraad geïnformeerd over de uitwerking van de Westlandse flexroute, bestaande uit (1) woningbouw flex


en permanent, (2) aankoop van het Carltonhotel en (3) een versnelling van de inburgering. Inzake de woningbouw geeft u aan dat u aan de slag gaat met een tweetal locaties voor in totaal 140 flexwoningen, Heulweg 36D te Kwintsheul en de Poeldijkseweg te Monster. Daarnaast schrijft u dat er vijftien extra locaties verkend worden en dat de locaties Oostduinlaan te 's-Gravenzande en Molenweg te Monster geen prioriteit hebben in de gebiedsontwikkeling.

In uw brief van 9 maart jl. heeft u de gemeenteraad geïnformeerd over vier locaties voor 38 thans beschikbare flexwoningen die uiterlijk in het derde kwartaal van 2023 geplaatst zouden kunnen worden. De locaties betreffen de Poeldijkseweg te Monster, Heulweg 36D te Kwintsheul, Opstalweg 7 te Naaldwijk en Poeldijkseweg 33 te Wateringen.

Op 22 maart jl. heeft de gemeenteraad door middel van een motie een streep gezet door drie locaties voor flexwonen zijnde de Poeldijkseweg te Monster, de Opstalweg te Naaldwijk en de Heulweg te Wateringen. In uw brief van 17 mei jl. waarin u de gemeenteraad informeert over de uitvoering van deze motie geeft u aan dat de locatie Poeldijkseweg opgesplitst kan worden in twee deellocaties: rotonde Zwartendijk en Waellandweg/Poeldijkseweg waarbij de laatste deellocatie wel verder uitgewerkt wordt. Daarnaast geeft u aan omwille van archeologische redenen niet door te gaan met de ontwikkeling op de locatie Poeldijkseweg 33 te Wateringen.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college bezig met het actief verkennen van een (aantal) van de vijftien extra locaties?

2. Binnen welke termijn verwacht het college de raad te kunnen informeren over de potentie van deze locatie(s)?

3. Krijgen de locaties Oostduinlaan te 's-Gravenzande en Molenweg te Monster door het wegvallen van de vier locaties nu wél prioriteit in de gebiedsontwikkeling?

4. Hoe is het college nu van plan de 38 thans beschikbare flexwoningen in te zetten?

5. Kunnen deze flexwoningen nog uiterlijk in het derde kwartaal van 2023 ingezet worden?

6. Het idee achter de Westlandse flexroute is onder andere dat er flexwoningen gerealiseerd worden zodat er een doorstroom kan ontstaan vanuit het hotel. Voorziet het college door het wegvallen van deze vier locaties voor flexwoningen nu een risico dat reeds gehuisveste mensen in het hotel níét kunnen doorstromen?

7. Is het niet het geval dat bij het plaatsen van flexwoningen de ondergrond relatief onberoerd blijft? Hoe relateert dat zich tot de aangedragen archeologische redenen om de locatie Poeldijkseweg 33 te Wateringen te schrappen?

8. Bestaat er nu een mogelijkheid voor particulieren om hun grond voor een korte periode (10-15 jaar voor flexwonen) beschikbaar te stellen voor flexwoningen?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,

Namens de fractie van CDA Westland,

Kevin Klinkspoor

Gemeenteraadslid

 

Reacties (1 reactie geplaatst)

Het CDA spuit weer modder. Weg met alle flexwoningen; geen hondenhokken, geen nieuwe woonwagenkampen! Nu niet, nooit niet, hier niet, nergens niet!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.