Collegevragen inzake maximum aan aantal statushouders in Westland

GemeenteBelang Westland

Westland 13.01.2020 - Wethouder en loco-burgemeester Bert Wijbenga van Rotterdam heeft in een interview in NRC  gesteld dat Rotterdam per jaar

maximaal 640 vluchtelingen (ofwel één op de duizend inwoners) ‘verantwoord’ kan opnemen. Desgevraagd geeft hij aan dat het asociaal is om géén grens te stellen.

Collegevragen over benadeling door nieuwe regels Huisvestingsverordening

Wijbenga doet zijn oproep in aanloop naar de nieuwe Wet inburgering die op 1 januari 2021 moet ingaan, en die gemeenten meer verantwoordelijkheid geeft. Ook reageert hij op uitspraken van vice-premier Hugo de Jonge (CDA), die onlangs in NRC pleitte voor „een voorspelbaar vluchtelingenbeleid”. 

Deze actualiteit brengt de fractie van GemeenteBelang Westland tot het stellen van de volgende vragen:

- Is ook uw college voornemens zich op korte termijn uit te spreken over het maximaal aantal statushouders dat Westland jaarlijks ‘verantwoord’ kan opnemen? Zo nee, waarom niet?

- Wat is naar het oordeel van uw college het maximum aantal statushouders dat Westland ‘verantwoord’ kan opnemen? 

- Voegt uw college ook de daad bij het woord en stelt zij in ieder geval een maximum aan het aantal statushouders dat - langs de weg van ‘directe bemiddeling’ – met voorrang een sociale huurwoning in Westland wordt toegewezen?

Fractie GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

André van den Berg